top of page
ICCP Norden - Dialogiske praksiser.jpg

ICCP Norden - Dialogiske praksiser

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Eu samarbeid med ICCP – The International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices - Houston Galveston Institute og the Taos Institute arranjador Anne Hedvig Vedeler kurs Samarbeidsorientert-dialogisk praksis.

Det internajonale sertifiseringsprogrammet er et tilbud til de mange praktikere rundt om i verden some er interesset i utvide sin kunnskap e kompetanse i samarbeid. Kurset gir praktikere på tvers av fagområder en intensiv, dyptgående studie av samarbeidspraksiser basert på postmoderne-sosialkonstruksjonistisk filosofi. Programmet inkluderer studier av teoretiske og filosofiske ideer og deres anvendelse i praksis i en rekke sammenhenger. Holdning og samarbeidende praksis Samarbeidende praksis er en holding og tilnærming som går på tvers av kultur og kontekst, der «hjelper» og «hjelpesøkende»: • betraktes som samtalende, samskapende og samarbeidende partnere • møtes med sine unike erfaringer og forjelform dialog Den some er i «hjelperposisjon» tilstreber en ikke-vitende posisjon, å ikke forfølge sin egen agenda, men være åpen, utforskende og bevegelig i forhold til egne intensjoner, tanker og meninger. Kurset vil fokusere på • Postmoderne og sosialkonstruksjonistisk filosofi • Grundig innføring i Samarbeidende dialogiske praksiser, medhets-tenkning e relasjonell sensitivitet • Etisk and relasjonelt ansvar Vi legger vekt på «den profesjonelle» som medmenneske i møtet med detil eretok og. Det vil være oppmerksomhet på en anerkjennende holding, etikk, det relasjonelle, det kroppslige, det flerstemte og det dialogiske vs. monologiske i vår kommunikasjon. Vi vil utforske forskjellige måter å komme i samarbeidsposisjoner på, muligheter e utfordringer. Sammen vil vi prøve ut ulike lytter- og taleposisjoner, bruk av reflekterende team, posisjoner som «vert og gjest» og vi vil snakke om forskjellen på «å tenke om» og «å tenke med» de vi ønsker å samarbeide med. Kurset gir deltagerne en mulighet til å oppleve et samarbeidende læringsfellesskap i praksis, der prosessen harmonerer med de teoretiske e filosofiske foroutsetningene som samarbeidspraksis er basert på. Deltagerne convidar til praksisrefleksjoner, øvelser e samtaler rundt litteratur. Og ikke minst samtaler om samtaler, der vi ser på hva vi samskaper og hvordan vi gjør det. I tillegg vil deltagerne samarbeide mellom kursdagene rundt egne praksisprosjekter. Det arranjares også nettbaserte lesegrupper som ”møtes” mellom kursdagene. Kursdeltagerne er medarrangører av Borgeseminaret i mai 2021 på Borge Hotell, Husøy utenfor Tønsberg. Novidade está disponível para iniciantes em outubro de 2020. Kurset er fullt, men det er mulig å stå på "venteliste". Novidades para iniciantes em agosto de 2021. Meld din interesse nå - til.

DIRETORES

Anne Hedvig-Vedeler

CONTATO

bottom of page