top of page
ICCP Norden - Dialogiske praksiser.jpg

ICCP Norden - Dialogiske praksiser

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

I samarbeid med ICCP – El Certificado Internacional en Prácticas Dialógicas Colaborativas - Instituto Houston Galveston y el arreglista del Instituto Taos Anne Hedvig Vedeler kurs Samarbeidsorientert-dialogisk praksis.

Det internasjonale sertifiseringsprogrammet er et tilbud til de mange praktikere rundt om i verden som er interessert i å utvide sin kunnskap og kompetanse i samarbeid. Kurset gir praktikere på tvers av fagområder en intensiv, dyptgående studie av samarbeidspraksiser basert på postmoderne-sosialkonstruksjonistisk filosofi. Programmet inkluderer studier av teoretiske og filosofiske ideer og deres anvendelse i praksis i en rekke sammenhenger. Holdning og samarbeidende praksis Samarbeidende praksis er en holdning og tilnærming som går på tvers av kultur og kontekst, der «hjelper» og «hjelpesøkende»: • betraktes som samtalende, samskapende og samarbeidende partnere • møtes med sine unike • erforjenelser g for stforinger dialog Den som er i «hjelperposisjon» tilstreber en ikke-vitende posisjon, å ikke forfølge sin egen agenda, men være åpen, utforskende og bevegelig i forhold til egne intensjoner, tanker og meninger. Kurset vil fokusere på • Postmoderne og sosialkonstruksjonistisk filosofi • Grundig innføring i samarbeidende dialogiske praksiser, medhets-tenkning og relasjonell sensitivitet • Etisk og relasjonelt ansvar Vi legger vekt på «den profesjonelle» som medmenneske i møtet med den andre sensitivtte og relatknynell sis. Det vil være oppmerksomhet på en anerkjennende holding, etikk, det relasjonelle, det kroppslige, det flerstemte og det dialogiske vs. monologiske i vår kommunikasjon. Vi vil utforske forskjellige måter å komme i samarbeidsposisjoner på, muligheter og utfordringer. Sammen vil vi prøve ut ulike lytter- og taleposisjoner, bruk av reflekterende team, posisjoner som «vert og gjest» og vi vil snakke om forskjellen på «å tenke om» og «å tenke med» de vi ønsker å samarbeide med. Kurset gir deltagerne en mulighet til å oppleve et samarbeidende læringsfellesskap i praksis, der prosessen harmonerer med de teoretiske og filosofiske forutsetningene som samarbeidspraksis er basert på. Deltagerne inviteres til praksisrefleksjoner, øvelser og samtaler rundt litteratur. Og ikke minst samtaler om samtaler, der vi ser på hva vi samskaper og hvordan vi gjør det. I tillegg vil deltagerne samarbeide mellom kursdagene rundt egne praksisprosjekter. Det arreglares også nettbaserte lesegrupper som ”møtes” mellom kursdagene. Kursdeltagerne er medarrangører av Borgeseminaret i may 2021 på Borge Hotell, Husøy utenfor Tønsberg. Nytt kurs starter opp i oktober 2020. Kurset er fullt, men det er mulig å stå på "venteliste". Nytt kurs starter opp i agosto 2021. Meld din interesse nå - til.

DIRECTORES

Anne Hedvig-Vedeler

CONTACTO

bottom of page